ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် လျှောက်ထားခြင်း

ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် လျှောက်ထားခြင်း


Ministry of Religious Affairs & Culture / April 10, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

(၁) ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပညာသင်ကြားရေးလုပ်ငန်းကို အနည်းဆုံး (၃)နှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ခြင်း။

(၂) မူလွန်တန်းပညာသင်ယူမှု(စတုတ္တတန်းအောင်) ကျောင်းသား အရေအတွက် အနည်းဆုံး (၂၅)ဦး ရှိခြင်း။

(၃) ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပညာရေးလုပ်ငန်းကို စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် ချက်များနှင့်အညီ အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သော ကျောင်း ဖြစ်ခြင်း။

(၄) ဒေသအခြေအနေနှင့် လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေသည် မူလတန်း လွန်အဆင့် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားခွင့်ပြုသင့်သည့်အခြေအနေ ဖြစ်ခြင်း။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(၁) မြို့နယ်အဆင့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပညာသင်ကြားမှု ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ထောက်ခံ ချက်။

(၂) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပညာသင်ကြားမှု ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် သာသနာရေးမှူးတို့မှ ထောက်ခံချက်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အဆင့်(၁)

မြို့နယ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပညာသင်ကြားရေး ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားခြင်း။

အဆင့်(၂)

မြို့နယ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပညာသင်ကြားရေး ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပညာသင်ကြားရေးကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားခြင်း။

အဆင့်(၃)

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပညာသင်ကြားရေးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ မှတစ်ဆင့် သာသနာတော် ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားခြင်း။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန၊

ရုံးအမှတ်(၃၁)၊ နေပြည်တော်။

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန၊

ရုံးအမှတ်(၃၁)၊ နေပြည်တော်။

ဖြည့်စွက်ချက်

- အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်မှချမှတ်သောမူဝါဒနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

- ခွင့်ပြုသောကျောင်းများအား တစ်နှစ်လျှင် တစ်တန်းသာ တိုးမြှင့် သင်ကြားခွင့်ပြုသည်။

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။FAQs

Services (Online) - 2 items

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်(ရန်ကုန်)နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ပြတိုက် (နတ်မောက်) တို့အား ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်းသတင်း

Ministry of Religious Affairs & Culture / July 06, 2022

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်(ရန်ကုန်)နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ပြတိုက် (နတ်မောက်) တို့၌ (၁၉.၇.၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၂၁.၇.၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် (၇၅) နှစ်မြောက်...

Rating

မော်ကွန်းမှတ်တမ်းများအား ရည်ညွှန်းကိုးကား ဖတ်ရှုရန်အတွက် https://www.nam.gov.mm Website Home page ၊ Discover Archives ရှိ Archives Online တွင် Register ပြုလုပ်၍ Online ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

Ministry of Planning and Finance / June 24, 2020

https://www.nam.gov.mm Website Home page ၊ Discover Archives ရှိ Archives Online တွင် Register ပြုလုပ်၍ Online ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းအား အများပြည်သူများအနေဖြင့်...

Rating