သတင်းအချက်အလက်နှင့် မီဒီယာများ

၂၇ ဝန်ဆောင်မှုများ

ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းစိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Call center ကဏ္ဍ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ရေဒီယိုအစီအစဉ် ထုတ်လွှင့်ပေးခြင်း

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

စာရင်းအင်းစာစောင်များ ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    
အထူးသတင်း
  • အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ