ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

တင်ဒါများ - ၂၁ ခု

MPFMp-C2-GS710 : Supply and Installation of Fixtures for Recovery Data Center (Including Commissioning)

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:April 02, 2020

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ICT System များအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 31, 2019

MPFMp-C2-GS549 - IT Equipment - Supply of Desktop Computer and UPS with licensed software Bid ၏ Submission Date အား ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:February 28, 2019