လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန် - မော်တော်ကား အရောင်းစင်တာ ဖွင့်ခွင့်။

လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန် - မော်တော်ကား အရောင်းစင်တာ ဖွင့်ခွင့်။


Yangon Region Government / October 12, 2021

  • လုပ်ငန်းရှင်လျှောက်လွှာ (ပူးတွဲဖော်ပြပါမည်)
  • စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ကုန် သွင်းကုန် မှတ်ပုံလက်မှတ်
  • ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၏ စီးပွားရေးအကျိုးဆောင် မှတ်ပုံလက်မှတ်
  • သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံချက်
  • မြို့နယ်လျှပ်စစ်ထောက်ခံချက်
  • မြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနထောက်ခံချက်
  • မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်
  • ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နေအိမ်များ၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိ​ကြောင်း ထောက်ခံချက်တို့နှင့်အတူမြို့နယ်အ​ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှတဆင့် ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်။

Website လိပ်စာ

https://yangon.gov.mm/

FAQs