မျက်စိစစ်ဆေးခွင့် လျှောက်ထားခြင်း။

မျက်စိစစ်ဆေးခွင့် လျှောက်ထားခြင်း။


Ministry of Transport and Communications / April 09, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့် အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ဘဏ် (၅) ငွေသွင်းချလံ (၃၀၀၀ကျပ်)

လိုအပ်သော စာရွက် စာတမ်းများ

Result Form  (၂) စောင် ၊ ခံဝန်ချက် လျှောက်လွှာ ၊  ဘဏ် (၅)  ငွေသွင်း ချလံ မူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၊ ပညာအရည်အချင်းလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ ၊ ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ ၊CDC  မိတ္တူ ၊ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ။

လျှောက်ထားရန် အဆင့်များ

ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ၊ သင်တန်းဌာနစိတ်သို့ လာရောက် လျှောက်ထားရမည်။ သက်မှတ်ရက်များတွင် မျက်စီစစ်ဆေး၍ အောင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးရမည် ဖြစ်သည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ၊ ဒေါပုံသင်္ဘောကျင်း၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။