Myanmar Transport Safety Branch

Document - 436 items


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း

Publisher: The State Law and Order Restoration Council
Publication Date:February 14, 2002
Page:31
Language:English

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသောဥပဒ

Publisher: The State Law and Order Restoration Council
Publication Date:February 14, 2002
Page:8
Language:Myanmar

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

Publisher: ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
Publication Date:March 30, 2012
Page:17
Language:မြန်မာ

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

Publisher: နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံဖြိုးရေးကောင်စီ
Publication Date:February 10, 2006
Page:10
Language:English

ငွေစုဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေ

Publisher: The State Law and Order Restoration Council
Publication Date:June 11, 1992
Page:17
Language:Myanmar and English

Computer Science Development Law

Publisher: The State Law and Order Restoration Council
Publication Date:September 20, 1996
Page:18
Language:English

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ

Publisher: ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
Publication Date:March 24, 2017
Page:13
Language:Myanmar

Environmental Conservation Law

Publisher: ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
Publication Date:March 30, 2012
Page:17
Language:Myanmar

Myanmar e-Governance Master Plan (2016-2020) - English Version

Publisher: Ministry of Transport and Communications
Publication Date:June 08, 2016
Page:90
Language:English

သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးဌာနခွဲကျမ်းစာအုပ်ရရှိမှုအခြေအနေများ

Publisher: သာသနာရေးဦးစီးဌာန
Publication Date:February 08, 2017
Page:2
Language:မြန်မာ