Document

Law & Justice

154 Documents


  • ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ


   • Publisher :ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
   • Publication Date : 30-03-2012
   • Page :17
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ


   • Publisher :နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံဖြိုးရေးကောင်စီ
   • Publication Date : 10-02-2006
   • Page :10
   • Language : English
   • Download
  • ငွေစုဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေ


   • Publisher :The State Law and Order Restoration Council
   • Publication Date : 11-06-1992
   • Page :17
   • Language : Myanmar and English
   • Download
  • Computer Science Development Law


   • Publisher :The State Law and Order Restoration Council
   • Publication Date : 20-09-1996
   • Page :18
   • Language : English
   • Download
  • ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ


   • Publisher :ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
   • Publication Date : 24-03-2017
   • Page :13
   • Language : Myanmar
   • Download
  • Environmental Conservation Law


   • Publisher :ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
   • Publication Date : 30-03-2012
   • Page :17
   • Language : Myanmar
   • Download
  • Small And Medium Enterprises Development Rules


   • Publisher :Ministry of Industry
   • Publication Date : 13-10-2016
   • Page :58
   • Language : English/Myanmar
   • Download
  • အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ


   • Publisher :Ministry of Industry
   • Publication Date : 09-04-2015
   • Page :57
   • Language : English/Myanmar
   • Download
  • Small And Medium Enterprises Development Policy


   • Publisher :Ministry of Industry
   • Publication Date :
   • Page :56
   • Language : Myanmar and English Version
   • Download
  • ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ


   • Publisher :Ministry of Electricity and Energy
   • Publication Date : 12-04-2018
   • Page :7
   • Language : Myanmar
   • Download