၁။ ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်

၂။ ဗိုလ်မှူးကြီးမြင့်ဝေ ဝန်ကြီး၊ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၃။ ဦးခင်မောင်ဖြူ ဝန်ကြီး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးနှင့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

၄။ ဦးဘော့စ်ကို ဝန်ကြီး စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

၅။ Dr-အောင်ကျော်ဌေး ဝန်ကြီး၊ စည်ပင်သာယာရေးနှင့်လူမှုရေး ဝန်ကြီးဌာန

၆။ ဦးတီရယ် ဝန်ကြီး၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဌာန

၇။ ဦးမော်မော် ဝန်ကြီး၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၈။ ဦးလှမျိုးဆွေ ဝန်ကြီး၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၉။ ဦးအံ့မော် အတွင်းရေးမှူး၊ ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ရုံး