နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်းအတွက် ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

ပညာရေးနှင့် သုတေသန

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်းအတွက် ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရရှိယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က) နယ်စပ်ဒေသတွင် မှီတင်းနေထိုင်သည့် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များဖြစ်ပြီး မိမိတိုင်းရင်းသားဘာသာကို တတ်ကျွမ်းသူဖြစ် ရမည်။

(ခ)  အောက်ပါဦးစားပေး အစီအစဉ်အလိုက် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသူအား စိစစ် လက်ခံမည်-

(၁) မိဘမဲ့၊

(၂) အမိမဲ့၊

(၃) အဘမဲ့၊

(၄) ဆင်းရဲနွမ်းပါး။    

(ဂ)  နှစ်စဉ်ပညာသင်နှစ်အစတွင် အသက်(၁၂)နှစ်ထက်မကြီးသော ပဉ္စမတန်းကျောင်းသား များကိုသာ လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းအသစ်များတွင် အောက်ပါ အသက်အပိုင်း အခြားအလိုက် အတန်းအချိုးကျအလိုက်လက်ခံမည်-

        - အလယ်တန်းအသက် (၁၂)နှစ်မှ (၁၆)နှစ်

(ဃ) ကျောင်းမှ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကို သိရှိနားလည်ပြီး လိုက်နာနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

          ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးအခမဲ့

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

(က)     ကျောင်းဝင်ရန် လျှောက်လွှာများအား နှစ်စဉ်ပညာသင်နှစ်၏ ဧပြီလဆန်းမှဇွန်လကုန် အတွင်း လျှောက်ထားရမည်၊

(ခ)       သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန် ကြောင်း ထောက်ခံချက်၊ ကျန်းမာကြောင်း ထောက်ခံချက်၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး မှူး၏ ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်များနှင့်အတူ ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ၊ ပတ်စပို့ ဓာတ်ပုံ (၆) ပုံတို့ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကျောင်းအုပ်များမှတစ်ဆင့် ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) သို့ သတ်မှတ်ချက်ကာလအတွင်းပေးပို့ လျှောက်ထားရမည်၊

 

၀န်ဆောင်မှု ရရှိနိုင်မည့် နေရာများ (သင်တန်းကျောင်းဆိုင်ရာအချက်များ)

 

စဉ်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်

ဖုန်းနံပါတ်

ကချင်ပြည်နယ်

ပူတာအို

၀၉-၄၅၄၃၁၇၈၂၂

 

မြစ်ကြီးနား-၁

၀၉-၄၀၀၀၄၃၁၄၃

 

မြစ်ကြီးနား-၂

၀၉-၄၀၃၇၃၃၀၄၁

 

ဗန်းမော်

၀၉-၂၅၉၀၁၄၈၀၅

 

ဟိုပင်

၀၉-၂၅၂၇၃၈၇၇၉

ကယားပြည်နယ်

လွိုင်ကော်

၀၉-၄၅၁၅၆၃၇၉၆

 

ဘောလခဲ

၀၉-၄၂၈၀၀၅၇၅၈

ကရင်ပြည်နယ်

ဘားအံ

၀၅၈-၂၂၄၄၅

 

ကြာအင်းဆိပ်ကြီး

၀၉-၉၇၃၉၈၂၁၄၆

၁၀

ချင်းပြည်နယ်

ဟားခါး

၀၉-၄၀၀၃၁၁၉၉၁

၁၁

 

မင်းတပ်-၁

၀၉-၄၉၂၆၇၆၉၅

၁၂

 

မင်းတပ်-၂

၀၉-၂၅၆၁၅၀၃၁၁

၁၃

 

မတူပီ

၀၉-၃၀၇၇၄၂၆၄

၁၄

 

ကန်ပက်လက်

၀၉-၂၅၉၀၇၅၄၃၅

၁၅

 

ထန်တလန်

၀၉-၂၅၇၁၆၃၅၄၆

၁၆

 

ဖလမ်း

၀၉-၄၀၀၃၁၁၉၆၉

၁၇

 

တီးတိန်

၀၉-၃၃၄၄၅၁၂၀

၁၈

 

တွန်းဇံ

၀၉-၂၅၃၅၉၆၇၇၉

၁၉

 

ပလက်ဝ

၀၉-၈၆၅၁၀၉၄

၂၀

မွန်ပြည်နယ်

သထုံ

၀၉-၄၂၅၂၉၁၈၂၂

၂၁

 

ရေး

၀၉-၂၆၅၄၀၆၂၅၉

၂၂

ရခိုင်ပြည်နယ်

စစ်တွေ

၀၉-၄၂၁၇၁၃၄၆၂

၂၃

 

မင်းပြား

၀၉-၂၅၂၉၄၈၂၅၇

၂၄

 

မောင်တော

၀၉-၃၆၁၅၅၃၁၉

၂၅

ရှမ်းပြည်နယ်

လားရှိုး

၀၉-၄၅၈၀၃၂၉၁၃

၂၆

 

နမ့်ဆန်

၀၉-၃၃၀၈၀၃၀၃

၂၇

 

ကွမ်လုံ

၀၉-၇၈၉၄၉၄၁၇၁

၂၈

 

လောက်ကိုင်

၀၉-၄၂၁၇၁၄၆၃၉

၂၉

 

တန့်ယန်း

၀၉-၄၀၃၇၄၈၃၈၀

၃၀

 

ကျိုင်းတုံ

၀၉-၄၁၀၀၆၇၆၀

၃၁

 

လွယ်မွေ

၀၉-၄၂၈၂၂၂၁၀၃

စဉ်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်

ဖုန်းနံပါတ်

၃၂

 

ပင်လုံ

၀၉-၄၂၈၃၄၃၃၀၇

၃၃

 

ပင်လောင်း

၀၉-၂၆၄၄၆၅၃၆၇

၃၄

 

ပင်းတယ

၀၉-၄၀၄၅၀၈၁၂၄

၃၅

 

ဆိုက်ခေါင်

၀၉-၄၂၈၃၄၃၂၈၀

၃၆

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကျားကျောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့

၀၁-၅၂၄၈၅၂

၃၇

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

ပခုက္ကူ

၀၉-၂၅၆၂၂၅၅၃၄

၃၈

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လေရှီး

၀၉-၂၅၈၈၉၀၆၃

၃၉

 

လဟယ်

၀၉-၂၅၂၇၃၈၈၁၀

၄၀

 

နန်းယွန်း

၀၉-၄၇၆၀၄၇၅၁

၄၁

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

ကလေး

၀၉-၄၀၀၄၉၃၆၈၀

၄၂

 

ခန္တီး

၀၉-၄၀၀၅၃၇၅၄၀

၄၃

 

ပင်လည်ဘူး

၀၉-၂၅၉၂၀၀၃၀၃

၄၄

ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး

ဘိုကလေး

၀၉-၂၅၀၇၈၆၃၂၃

၄၅

 

မအူပင်

၀၉-၂၆၀၂၉၈၁၅၄

 

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေး သင်တန်းကျောင်းများမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေး တက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း)၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသား လူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဒီဂရီကောလိပ် (ရန်ကုန်၊ စစ်ကိုင်း) တို့တွင် တက်ရောက်ခွင့်ပြုမည်။

Website လိပ်စာ

www.moba.gov.mmအထူးသတင်း
  • ၁၂လ ရာသီပွဲတော်များနှင့် ပန်းများအထိမ်းအမှတ်၊ သီတင်းကျွတ်လအတွက် မီးထွန်းပွဲနှင့်ကြာပန်း ၂၀ဝိ/-ကျပ်တန် အထူးထုတ်စာပို့တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချပေးမည်
  •           
  • “Ceremony of Government Digitalization on Microsoft Platform and Seminar on Microsoft Cloud Solution” အခမ်းအနားကျင်းပ
  •           
  • ၁၂လ ရာသီပွဲတော်များနှင့် ပန်းများအထိမ်းအမှတ်၊ တော်သလင်း လအတွက် လှေပြိုင်ပွဲနှင့် ယင်းမာပန်း ၂၀ဝိ/-ကျပ်တန် အထူးထုတ်စာပို့တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချပေးမည်
  •           
  • ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ (Seasonal Influenza)ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ကြိုတင်ကာ ကွယ်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင် ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ အားဖြည့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန် ချက် (၁/၂၀၁၉)
  •