ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၂၁ နှင့် (၄/၂၀၂၁၊ ၇/၂၀၂၁ နှင့် ၈/၂၀၂၁) တို့မှ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့် လစ်လပ်ရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့်စာစစ်ဌာနနှင့် ဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြား ထုတ်ယူရမည့်နေရာများ ကြေညာခြင်း


ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့/ နေပြည်တော် / December 01, 2021


ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၁)၊ ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၁၇)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး (၄၇၂)နေရာနှင့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၁၊ ၇/၂၀၂၁ နှင့် ၈/၂၀၂၁)တို့မှ ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း (၁၇)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး (၄၁၈) နေရာတို့အတွက် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များတွင် ကျင်းပမည့် ရေးဖြေ စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့်စာစစ်ဌာနနှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ယူရမည့်နေရာများကို Download ရယူ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။