ကြေငြာချက်များ - ၂၃၇၅ ခု

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ အဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၅/၂၀၂၃)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on February 09, 2023

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ အဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၅/၂၀၂၃)

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနမှ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်(၆၄)ခု၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်များအား ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on February 07, 2023

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနမှ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်(၆၄)ခု၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်များအား ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခြင်း