၃၄၂ ကြေငြာချက်များ

(၁၆-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ

Posted on September 17, 2019

(၁၆-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ

(၁၆-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ

Posted on September 17, 2019

(၁၆-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ

(၁၆-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ

Posted on September 17, 2019

(၁၆-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ

(၁၆-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ

Posted on September 17, 2019

(၁၆-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ

(၁၆-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ

Posted on September 17, 2019

(၁၆-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ခေါ်ယူသော ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၉)ခုအောက်ရှိ လစ်လပ်လျက်ရှိသော ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်ရာထူးများအတွက်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ။ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၁၉

Posted on September 16, 2019

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ခေါ်ယူသော ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၉)ခုအောက်ရှိ လစ်လပ်လျက်ရှိသော ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်ရာထူးများအတွက်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ။ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၁၉

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း ( ၉.၉.၂၀၁၉)

Posted on September 16, 2019

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း ( ၉.၉.၂၀၁၉)

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

Posted on September 16, 2019

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်နှင့်ရေအားစက်ရုံများဌာနလက်အောက်ရှိ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် (DDP At Site) အရောက်ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူ လိုပါသည်-

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Posted on September 16, 2019

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ နေပြည်တော် အတွက် ဒီဇယ်ဆီ (၄၂၀၀၀)ဂါလန်နှင့် ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီ (၉၆၀၀)ဂါလန်ကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ဆိုဝယ်ယူလိုပါသည်။

(၁၅-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ

Posted on September 16, 2019

(၁၅-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ