ကြေငြာချက်များ - ၁၇၉၉ ခု

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း (၁၉/၂၀၂၂)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on May 19, 2022

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း (၁၉/၂၀၂၂)