လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး(၉၆၇)နေရာအတွက်လျှောက်လွှာတွင်မပြည့်စုံ၍ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့/ ​နေပြည်တော် / June 13, 2019

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ကကြော်ငြာစာအမှတ်၊၂ /၂၀၁၉ ဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသောလက်ထောက်ဆရာဝန် ရာထူး(၉၆၇)နေရာအတွက်  လျှောက်လွှာတွင်မပြည့်စုံသဖြင့် ဖြေဆိုခွင့်မရရှိသူများစာရင်းကို Download ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။