နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်၊ ၂၄ / ၂၀၁၉ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန/ နေပြည်တော် / June 24, 2019

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်၊ ၂၄ / ၂၀၁၉

Ref;Myanmar President Office