အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၆၀ ခု


အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 30, 2011
စာမျက်နှာ:19
ဘာသာစကား:မြန်မာ/English

ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ

ထုတ်ဝေသူ: သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 16, 2016
စာမျက်နှာ:27
ဘာသာစကား:မြန်မာ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 21, 2018
စာမျက်နှာ:35
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 01, 2018
စာမျက်နှာ:14
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းဉပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :December 27, 2019
စာမျက်နှာ:25
ဘာသာစကား:မြန်မာ/ English

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: Planning Department, Ministry of Planning and Finance
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 19, 2018
စာမျက်နှာ:13
ဘာသာစကား:Myanmar

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀)

ထုတ်ဝေသူ: နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 27, 2018
စာမျက်နှာ:105
ဘာသာစကား:မြန်မာ/ English

မြန်မာနိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာမူဝါဒ

ထုတ်ဝေသူ: နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 26, 2018
စာမျက်နှာ:139
ဘာသာစကား:မြန်မာ/ English

နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒ

ထုတ်ဝေသူ: စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :July 29, 2016
စာမျက်နှာ:3
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ဓါတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး နည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 12, 2016
စာမျက်နှာ:126
ဘာသာစကား:Myanmar and English Version