နိုင်ငံသား

ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၂၁ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန / October 06, 2021

Rating

အသက်(၁၀)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန / October 06, 2021

Rating

လူမှုရေးပင်စင်လျောက်ထားခြင်း

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ / October 05, 2021

Rating
ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၀ ခု

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ