အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၆ ခု

နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက်မှ အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 20, 2020