နိုင်ငံသား

အချက်အလက်များ - ၂၃ ခု


မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:22
ဘာသာစကား:Myanmar

ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်း

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:15
ဘာသာစကား:(English to Myanmar)

စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေး ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 15, 2019
စာမျက်နှာ:26
ဘာသာစကား:မြန်မာ

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 24, 2015
စာမျက်နှာ:21
ဘာသာစကား:မြန်မာ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀)

ထုတ်ဝေသူ: နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 27, 2018
စာမျက်နှာ:105
ဘာသာစကား:မြန်မာ/ English