သတင်းအချက်အလက်နှင့် မီဒီယာများ

အချက်အလက်များ - ၆၄ ခု


မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀)

ထုတ်ဝေသူ: နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 27, 2018
စာမျက်နှာ:105
ဘာသာစကား:မြန်မာ/ English

မြန်မာနိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာမူဝါဒ

ထုတ်ဝေသူ: နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 26, 2018
စာမျက်နှာ:139
ဘာသာစကား:မြန်မာ/ English

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် လွှတ်တော် လက်ကမ်းစာစောင် (Myanmar Version)

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် လွှတ်တော်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:33
ဘာသာစကား:မြန်မာ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဂျာနယ်

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 01, 2018
စာမျက်နှာ:2
ဘာသာစကား:မြန်မာ

Myanmar National Portal Project မိတ်ဆက်အကျဉ်း

ထုတ်ဝေသူ: e-Government ဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 27, 2018
စာမျက်နှာ:23
ဘာသာစကား:မြန်မာ