သတင်းအချက်အလက်နှင့် မီဒီယာများ

အချက်အလက်များ - ၆၄ ခု


တရားစီရင်ရေး၏ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း(၂၀၁၈-၂၀၂၂)

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 11, 2018
စာမျက်နှာ:51
ဘာသာစကား:မြန်မာ

၂၀၁၇ ခုနှစ် တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :May 02, 2018
စာမျက်နှာ:100
ဘာသာစကား:မြန်မာ

မြန်မာ့ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏(၁၀) နှစ်စာကုန်စည်နှင့် ကုန်သေတ္တာကုန်တွယ်မှုစာရင်း (၂၀၀၇-၀၈ မှ ၂၀၁၆-၁၇ အထိ)

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Transport
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:4
ဘာသာစကား:English

Myanmar e-Governance Master Plan (2016-2020) - Myanmar Version

ထုတ်ဝေသူ: ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 08, 2016
စာမျက်နှာ:90
ဘာသာစကား:Myanmar