ဥပဒေနှင့် တရားရေး

အချက်အလက်များ - ၁၇၄ ခု


အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ ညွှန်ကြားလွှာအမှတ် ၃ /၂၀၂၀

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 21, 2020
စာမျက်နှာ:2
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ ညွှန်ကြားလွှာအမှတ် ၂ /၂၀၂၀

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 01, 2020
စာမျက်နှာ:3
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ ညွှန်ကြားလွှာအမှတ် ၁ /၂၀၂၀

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 21, 2019
စာမျက်နှာ:2
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 01, 2018
စာမျက်နှာ:11
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ရှိ အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ရေး နည်းဖြင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်း (e-Commerce) ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက် မူဘောင်များကို အကဲဖြတ်သည့် အကဲဖြတ်အစီရင်ခံစာ

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:57
ဘာသာစကား:မြန်မာ