အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၂၈၇ ခုရှိပါသည်
ဌာနအမည်
:
ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၇၀-၂၂၅၈၉
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
chin@pds.hluttaw.mm
လိပ်စာ
:
ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၊ ဟားခါးမြို့။
ဌာနအမည်
:
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၇၁-၂၀၃၂၇၆၅
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
sagaing@pds.hluttaw.mm
လိပ်စာ
:
အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။
ဌာနအမည်
:
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၅၉-၂၀၂၁၃၈၁
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
tanintharyi@pds.hluttaw.mm
လိပ်စာ
:
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊ ကမြောကင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့။
ဌာနအမည်
:
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၅၂-၂၂၀၁၈၅၁
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
bago@pds.hluttaw.mm
လိပ်စာ
:
မြို့သစ်(ဂ)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီးဘေး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
ဌာနအမည်
:
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၆၃-၂၈၆၃၇၊ ၀၆၃-၂၈၇၅၈
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
magway@pds.hluttaw.mm
လိပ်စာ
:
နတ်မောက်လမ်းနှင့် သုခိတာလမ်းထောင့်၊ မြင်သာရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့။
HOT NEWS
January 4,