အစိုးရဝက်ဘ်ဆိုက်များ

စဉ်  ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ 
စဉ်  ဌာနများ  Website လိပ်စာ
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး         
             
အိမ်စောင့်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး        
             
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်        www.pyidaungsu.hluttaw.mm
             
ပြည်သူ့လွှတ်တော်        www.pyithuhluttaw.gov.mm
             
အမျိုးသားလွှတ်တော်        www.amyotha.hluttaw.mm
             
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး        www.unionsupremecourt.gov.mm
             
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး        www.constitutionaltribunal.gov.mm
             
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်        www.uec.gov.mm
             
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.mod.gov.mm
      Myawady Web Portal  www.myawady.net.mm
             
၁၀ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.moha.gov.mm
      အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန  www.gad.gov.mm
      မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့  www.policeforce.gov.mm
      မီးသတ်ဦးစီးဌာန  www.fsd.gov.mm
             
၁၁ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.mofa.gov.mm
             
၁၂ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန (၁) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး  www.mougo.gov.mm
    အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး  
         
၁၃ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန (၂) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး   
         
၁၄ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.moba.gov.mm
             
၁၅ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.mopf.gov.mm
      စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန  www.mopf.gov.mm , www.projectbank.gov.mm
      အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန  www.nam.gov.mm
      ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့  www.csostat.gov.mm , www.mmsis.gov.mm
      ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန  www.mopf.gov.mm
      စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန  www.mopf.gov.mm
      မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်  www.meb.gov.mm
      မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်  www.mmftb.gov.mm
      မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်  www.micb.gov.mm
      ၁၀ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်  www.mopf.gov.mm
      ၁၁ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း  www.mminsurance.gov.mm
      ၁၂ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန  www.mopf.gov.mm
      ၁၃ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန  www.customs.gov.mm
      ၁၄ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန  www.ird.gov.mm
      ၁၅ ပင်စင်ဦးစီးဌာန  www.pension.gov.mm
      ၁၆ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကြီးကြပ်မှု ကော်မရှင်ရုံး  www.secm.gov.mm
      ၁၇ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန  www.frd.gov.mm
      ၁၈ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန  www.mopf.gov.mm
             
၁၆ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.mifer.gov.mm
      ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန  www.dica.gov.mm
      နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန  www.ferd.gov.mm
             
၁၇ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး   
         
၁၈ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး www.oag.gov.mm
      မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ်  www.mlis.gov.mm
         
၁၉ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.moi.gov.mm
      မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား  www.mrtvmyanmar.com
      ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန  www.moi.gov.mm/iprd
      သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း  www.moi.gov.mm/npe
      ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန  www.moi.gov.mm/ppd
             
၂၀ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.mora.gov.mm , www.moculture.gov.mm
      သာသနာရေးဦးစီးဌာန  www.dra.gov.mm
      သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန  www.dpps.gov.mm
      အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်  www.itbmu.org.mm
      နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနယကအဖွဲ့  www.mahana.org.mm
      နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိ သာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)  www.spsumdy.org
      ကမ္ဘာအေးဗုဒ္ဓသုတေသစာကြည့်တိုက်  www.KBRL.gov.mm
             
၂၁ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.moali.gov.mm
      စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန  www.doa.gov.mm
      မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန  www.lbvd.gov.mm
      ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန  www.dof.gov.mm
      ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်  www.yau.edu.mm
      မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်  www.uvsyezin.edu.mm
             
၂၂ သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး   
    ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  www.drdmyanmar.org, www.cdd.drdmyanmar.org
    သမဝါယမတက္ကသိုလ် (သန်လျင်)  www.tcu.edu.mm
         
၂၃ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.motc.gov.mm
      ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန  www.dotp.gov.mm
      လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန  www.dca.gov.mm
      ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန  www.dma-mm.org
      ရေအရင်းမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  www.dwir.gov.mm
      မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန  www.moezala.gov.mm
      ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန  www.rtad.gov.mm , www.myanmarrtad.com , www.motc.gov.mm
      ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန  www.ptd.gov.mm
      သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန  www.mmcert.org.mm
      ၁၀ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း  www.flymna.com
      ၁၁ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး  www.iwt.gov.mm
      ၁၂ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ​​  www.mpa.gov.mm
      ၁၃ မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း  www.motc.gov.mm
      ၁၄ မြန်မာ့မီးရထား  www.railways.gov.mm
      ၁၅ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး  www.motc.gov.mm
      ၁၆ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း  www.mpt.com.mm
      ၁၇ မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း  www.myanmarpost.com.mm
      ၁၈ မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်  www.mmu.edu.mm
      ၁၉ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်  www.mmmc.edu.mm
      ၂၀ ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း  www.motc.gov.mm
             
၂၄ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး (သစ်တောကဏ္ဍ)  www.monrec.gov.mm
      ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး (သတ္တုကဏ္ဍ)  www.mining.gov.mm
      သစ်တောဦးစီးဌာန  www.forestdepartment.gov.mm
      မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း  www.mte.com.mm
      အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန  www.dryzonegreening.gov.mm
      ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန  www.ecd.gov.mm
      မြေတိုင်းဦးစီးဌာန  www.surveydepartment.gov.mm
             
၂၅ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.moee.gov.mm
             
၂၆ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.industry.gov.mm 
      စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန  www.disi.gov.mm
      အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဌာန  www.msme.gov.mm
      အမှတ်(၁) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ)  www.itcsinde.edu.mm
      အမှတ်(၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး)  www.itcmandalay.edu.mm
      အမှတ်(၃) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (သာဂရ)  www.itcthagaya.edu.mm
      အမှတ်(၄) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ပခုက္ကူ)  www.itcpakokku.edu.mm
      အမှတ်(၅) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး)  www.itcmagway.edu.mm
      အမှတ်(၆) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မြင်းခြံ)  www.itcmyingyan.edu.mm
             
၂၇ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး   
         
၂၈ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.mol.gov.mm , www.mip.gov.mm , www.labourportal.gov.mm
      e-Visa ဌာန  evisa.moip.gov.mm
      ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန  www.dop.gov.mm
             
၂၉ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.commerce.gov.mm
      စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန  www.doca.gov.mm
      Myanmar National Trade Portal  www.myanmartradeportal.gov.mm
      Myanmar Trade Promotion Organization  www.myantrade.org
      Myanmar's Trade Network and e-Commerce Portal  www.myanmartradenet.com.mm
             
၃၀ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.moe.gov.mm
      အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန  www.moe-st.gov.mm
      ပညာရေးသုတေသနစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန  www.derpt.gov.mm
      အခြေခံပညာဦးစီးဌာန  www.dbe.moe.edu.mm
      မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန  www.myanmarexam.org
      မြန်မာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန  dmnl.moe-st.gov.mm
      ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန  dae.edu.mm
      လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာရေး)  www.mnee.moe.edu.mm
      နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန  www.tvetmyanmar.gov.mmwww.smvti-mm.org
      ၁၀ သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန  www.myanmarstandards.org.mm , www.daemyanmar.com
      ၁၁ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန  www.dtpc.gov.mm
      ၁၂ လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (သုတေသန)  dmne-research.org
             
၃၁ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန      
         
၃၂ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.mohs.gov.mm
      အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန  www.fdamyanmar.gov.mmwww.fda.gov.mm
      တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန  www.dtm.gov.mm
      အမျိုးသားသွေးဌာန  www.donatebloodmyanmar.org
      ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး  www.yghhealthcare.org
      ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန  www.dmr.gov.mm
      ဆေးသုတေသနဦးစီး ဌာန(ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)  www.dmr-polb.gov.mm
      ဗဟိုဇီ၀ဆေးပညာ စာကြည့်တိုက်  www.dmrlibrary.org
      လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာကျင့်၀တ် ကော်မတီ  www.ercdmr.org.mm
      ၁၀ မြန်မာကျန်းမာရေးသိပ္ပံသုတေသနဂျာနယ်  www.myanmarhsrj.com
      ၁၁ မြန်မာနိုင်ငံဆရာ၀န်အသင်း  www.mmacentral.org
      ၁၂ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)၊ ရန်ကုန်  www.um1yangon.edu.mm
      ၁၃ ဆေးတက္ကသိုလ် (၂)၊ ရန်ကုန်  www.um2ygn.edu.mm
      ၁၄ ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး  www.ummdy.gov.mm
      ၁၅ ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး  www.ummg.gov.mm
      ၁၆ ဆေးတက္ကသိုလ်၊ တောင်ကြီး  www.umtgi.edu.mm
      ၁၇ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်  www.uph-myanmar.gov.mm
      ၁၈ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်  udmyangon-edu.com
      ၁၉ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး  udmmandalay.gov.mm
      ၂၀ သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်  www.uonygn.gov.mm
      ၂၁ သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး  www.uonmdy.edu.mm
      ၂၂ ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး  www.uopmdy.gov.mm
      ၂၃ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်  www.umty.gov.mm
      ၂၄ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး  www.umtmandalay.gov.mm
         
၃၃ အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး   
      အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန  www.sped.gov.mm
         
၃၄ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.construction.gov.mm
      အဆောက်အဦဦးစီးဌာန  www.construction.gov.mm
      လမ်းဦးစီးဌာန  www.construction.gov.mm
      တံတားဦးစီးဌာန  www.construction.gov.mm
      မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန  www.construction.gov.mm
      ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန  www.construction.gov.mm
             
၃၅ လူမူဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.moswrr.gov.mm
      လူမူဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန  www.dsw.gov.mm
      ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန  www.rrdmyanmar.gov.mm
             
၃၆ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.tourism.gov.mm , www.payment.tourism.gov.mm
      ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန  www.tourism.gov.mm
             
၃၇ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး  www.moea.gov.mm
             
၃၈ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး        www.oagmac.gov.mm
             
၃၉ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့        www.ucsb.gov.mm
             
၄၀ နေပြည်တော်ကောင်စီ        www.nptcouncil.gov.mm
             
၄၁ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့       www.kachinstate.gov.mm
             
၄၂ ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့       www.kayahstate.gov.mm
             
၄၃ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့       www.kayinstate.gov.mm
             
၄၄ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့       www.chinstate.gov.mm
             
၄၅ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့       www.sagaingregion.gov.mm
             
၄၆ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့       www.tniregion.gov.mm
             
၄၇ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့       www.bagoregion.gov.mm
             
၄၈ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့       www.magwaygov.org
             
၄၉ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့       www.mandalayregion.gov.mm, www.emandalay.gov.mm
             
၅၀ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့       www.monstate.gov.mm
             
၅၁ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့        
             
၅၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့       www.yangon.gov.mm
             
၅၃ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့       www.shanstate.gov.mm
             
၅၄ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့       www.ayeyarwadyregion.gov.mm
             
၅၅ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်        www.cbm.gov.mm
             
၅၆ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်        www.accm.gov.mm
             
၅၇ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်        www.mnhrc.org.mm
             
၅၈ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ        www.nptdc.gov.mm
             
၅၉ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ        www.ycdc.gov.mm
             
၆၀ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ        www.emcdc.com