တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၁၁ ခု

ဆေးဝါးကုန်ကြမ်း(၂၂၃)မျိုး ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 10, 2021

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 15, 2020

Plastic Collapsable Tube for Toothpaste(Child)ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 28, 2019

ဆေးဝါး Formula အား ဝယ်ယူရန် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 07, 2019

P.E.T Plastic Container with Sticker Label For Cal-D Glucose (၅၂၀,၀၀၀)ခု အဝယ်တင်ဒါပိတ်ရက် တိုးမြှင့်ခြင်း

Agency:စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 03, 2019