ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၁၁ ခု

တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် ၊ PC(3) ထုတ်ပေးခြင်း

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ / October 05, 2021

Rating

အသားစစ်ဆေးခြင်းပုံစံ ၊ PC(12) ထုတ်ပေးခြင်း

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ / October 05, 2021

Rating