အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၂ ခု


ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှခေါ်ယူသော ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ဝင်ပေါက်ရာထူးနေရာများအတွက် လမ်းညွှန်စာအုပ်

ထုတ်ဝေသူ: ucsb
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 26, 2019
စာမျက်နှာ:34
ဘာသာစကား:Myanmar

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် အသိပေးကြေညာခြင်း

ထုတ်ဝေသူ: အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:12
ဘာသာစကား:Myanmar