ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၆ ခု

လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမြှင့်တင်ရေးနှင့် လေ့ကျင့်ပညာပေးလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် / October 07, 2021

Rating

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် / August 07, 2019

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု

Rating