တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၈ ခု

ရုံးသုံးစက်ကိရိယာပစ္စည်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ခေါ်ယူခြင်း

Agency:စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:November 12, 2019

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 24, 2019

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 09, 2019

ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 04, 2018