ကြေငြာချက်များ - ၁၉၁၄ ခု

တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on August 05, 2022

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on August 05, 2022

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် စိန်တစ်လုံးသရက်ခြံ (၆) ခြံအား ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်လိုသူများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on August 05, 2022

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် စိန်တစ်လုံးသရက်ခြံ (၆) ခြံအား ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်လိုသူများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၃၀/၂၀၂၂)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on August 03, 2022

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၃၀/၂၀၂၂)

နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက် မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ချေးငွေများ (Commercial Loans) ထုတ်ချေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on August 03, 2022

နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက် မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ချေးငွေများ (Commercial Loans) ထုတ်ချေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

Republic of the Union of Myanmar National Defence and Security Council Announcement No 2/2022

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on August 01, 2022

1. THE meeting of the National Defence and Security Council took place at the meeting hall of the National Defence and Security Council at 9:30 am today. At the meeting, Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing presented the conditions for the implementation of the five-point roadmap of the State Administration Council,

အသိပေးကြေညာချက်

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on August 01, 2022

အသိပေးကြေညာချက်