မဲဆန္ဒနှင့်စစ်တမ်းများ

Safe Migration Facebook

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

June 21, 2022


Vote

အဌမတန်း(G9) သင်ရိုးတွင် စာဆို မယ်ခွေ၏ “လက်ဆောင်” ကဗျာကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် သင့်မသင့်?

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

June 12, 2019


Vote

Myanmar National Portal တွင် သင်၏ လိုအပ်ချက်အား ရှာဖွေရှာတွင် လွယ်ကူမှုရှိပါသလား။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

December 10, 2018


Vote

Myanmar National Portal သည် သင်၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါသလား။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

December 10, 2018


Vote

Myanmar National Portal သည် သင့်အတွက် အသုံးဝင်ပါသလား။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

December 07, 2018


Vote

Myanmar National Portal ကို သင်ပုံမှန် အသုံးပြုဖြစ်ပါသလား။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

December 07, 2018


Vote

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ သတင်းစာစောင်ကို ဘယ်လောက်ဖတ်ပါသလဲ?

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

June 18, 2018


Vote

လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝက်ဆိုက်နှင့်ဖေ့ဘုတ်ပေ့ချ်ကို မည်သို့ထင်မြင်ပါလဲ ?

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

June 18, 2018


Vote

နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ (NPTDC)ဆောင်းပါးသည် အသုံးဝင်ပါသလား

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

June 18, 2018


Vote

အဂတိလိုက်စားမှုသည် မည်သည့်အကြောင်းအရင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည်ဟု ထင်မြင်ပါသလဲ။

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

June 24, 2022


Vote

မိုးဇလဝက်ဆိုဒ် ကို တစ်နေ့ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဝင်ကြည့်ဖြစ်ပါသလဲ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

June 18, 2018


Survey

မြန်မာရေကြောင်းတက္ကသိုလ်၏ ဝက်ဆိုက်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဝင်ကြည့်ဖြစ်ပါသလဲ?

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

June 18, 2018


Survey

သင်သည် မြန်မာ့အမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း၏ website (www.flymna.com) အား ဘယ်လို ကြည့်ဖြစ်ပါသလဲ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

June 18, 2018


Survey

အဂတိလိုက်စားမှုဆိုတာဘာလဲ ?

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

June 18, 2018


Survey

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဝက်ဆိုက်အား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှုနှုန်းမှာ?

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံရုံး

June 18, 2018


Survey

ဗဟိုဘဏ် ဝက်ဆိုက်အား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှုနှုန်းမှာ?

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

June 18, 2018


Survey

လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ Facebook အား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှုနှုန်းမှာ?

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

June 18, 2018


Survey

www.mopf.gov.mm, www.csostat.gov.mm and www.mmsis.gov.mm များအား သင်ဘယ်လို ကြည့်ဖြစ်ပါသလဲ?

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

June 18, 2018


Survey
HOT NEWS
January 4,