အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၃ ခု

အမျိုးသားအဆင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေးစီမံကိန်း (NEP) အတွက် စီမံကိန်းအကြံပေးဝန်ထမ်းများ ခေါ်ယူခြင်း

Agency:စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 05, 2019

စာရင်းကိုင်(၄) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထုတ်ဝေခြင်း နှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း

Agency:လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 30, 2018

ယာဉ်မောင်း(၅) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထုတ်ဝေခြင်း နှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း

Agency:လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 30, 2018