သိပ္ပံနည်းပညာ

သိပ္ပံနည်းပညာ

စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများတက်ရောက်ရန် လျှောက်ထားခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ