ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၈ ခု

ရဲတပ်သားသစ်တစ်ယောက် ဖြစ်ရန် လိုအပ်ချက်များ

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / October 05, 2021

Rating

အမျိုးသား ဒုရဲအုပ်လောင်း (ပြင်ပ)

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / October 05, 2021

Rating

အမျိုးသားဒုရဲအုပ်လောင်း (တပ်တွင်း)

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / October 05, 2021

Rating

ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ဝင်ရန် လိုအပ်ချက်များ ၊ အမျိုးသမီးဒုရဲအုပ်လောင်း (တပ်တွင်း)

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / October 05, 2021

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့နှင့် ကျောင်းများမှ အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အမျိုးသမီး(တပ်ဖွဲ့ဝင်/စာရေးဝန်ထမ်း) ဒုရဲအုပ်လောင်းလျှောက်ထားနိုင်သည်

Rating

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရှိ ဖုန်းနံပါတ်များ

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / April 11, 2018

Rating

အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / October 12, 2018

အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း အသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်နှင့် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ ၁။ အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ...

Rating

One Shop Step(OSS)

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / April 09, 2018

Background of the establishment of the One Stop Shops and current activities

Rating