နည်းပညာ

နည်းပညာ

  • Myanmar e-Governance Master Plan (2016-2020) - Myanmar Version


   • Publisher :ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 08-06-2016
   • Pages :90
   • Language : Myanmar
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
 • Invitation for Request for Quotation (RFQ)


  Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         Closing Date  : 2020-05-20
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ

ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
အထူးသတင်း