နည်းပညာ

နည်းပညာ

  • Policies and Frameworks for Internet Exchange


   • Publisher :Posts and Telecommunications Department
   • Publication Date : 03-11-2020
   • Pages :5
   • Language : English
   • Download
  • Myanmar e-Governance Master Plan (2016-2020) - Myanmar Version


   • Publisher :ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 08-06-2016
   • Pages :90
   • Language : Myanmar
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ

ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်