၀န်ဆောင်မှုများ

ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၂ ခု

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / April 03, 2023

လျှောက်ထားသူအားလုံး ပါရှိရမည့်အထောက်အထား.....

Rating

ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ လျှောက်ထားခြင်း

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန / September 19, 2018

Rating
Asset Publisher is temporarily unavailable.
HOT NEWS
January 4,