လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၁၈ ခု


ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ခြံစည်းရိုးကာရံခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီး အဆောက်အအုံများပုံစံပြောင်းလဲဆောက်လုပ်ခွင့် (Revised Plan) လျှောက်လွှာပုံစံ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်)၊ မြို့နယ်တွင်း ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခွင့် (ဒလမြို့နယ်နှင့် ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်အတွက်သာ) လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ (ကြက်၊ ဘဲ) အရှင်ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက် (ရွာသာကြီး၊ လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ) လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (ကြက်၊ ဘဲ) လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(ဝက်)ရွာမ လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် နယ်နိမိတ်အတွင်း အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူခွင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း မွေးမြူထားသော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်(ခွေး၊ ကြောင်)များအား ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိရာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် မွေးမြူခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာပုံစံကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်စျေးများ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် အသားထုတ်လုပ်ရုံများဌာန၏ ကုသရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ(ခရိုင်ရုံး)များ၊ မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီရုံးများတွင် လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ Website တွင် Download ပြုလုပ်၍လည်းကောင်း ရယူပြီး သတ်မှတ်ပုံစံတွင်လိုအပ်သည်များကိုဖြည့်စွက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်နယ်မြေအလိုက် သွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။