မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မှ ပေးနေသောဝန်ဆောင်မှုများ

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မှ ပေးနေသောဝန်ဆောင်မှုများ

(၁) နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း (USD၊ EURO၊ SGD) ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၂) ငွေစုဘဏ်စာရင်း (MMK) ၊ ပုံသေအပ်နှံငွေစာရင်း (MMK) နှင့် ATM Card Account (MMK) ဖွင့်လှစ် နိုင်ရန်ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊

(၃) ပို့ကုန် (Export) လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၄) သွင်းကုန် (Import) လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း

(၅) ပြည်ပသို့ ငွေလွှဲပေးပို့ခြင်းနှင့် ြည်ပမှ လွှဲပို့ငွေ လက်ခံခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၆) ဘဏ်အာမခံထုတ်ပေးခြင်း များအတွက် ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊

(၇) ဘဏ်အာမခံပယ်ဖျက်ခြင်းများအတွက်ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊

(၈) နိုင်ငံ့၀န်ထမ်းပြည်ပသွားသူများ ငွေလဲလှယ်ပေးခြင်း များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

(၉) ပြည်ပခရီးသွားခြင်းအတွက် US$ 100 လဲလှယ် ပေးခြင်း များ အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

(၁၀) ပြည်ပသို့ခရီးသွားခြင်းအတွက် ကုမ္ပဏီ /ကိုယ်ပိုင် ဘဏ်စာရင်းမှ US$ ထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊

(၁၁) စာရင်းလွှဲပြောင်းခြင်း(AccountTransfer) အတွက် ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊

(၁၂) နိုင်ငံခြားငွေရောင်းချလိုသူ စာရင်းပိုင်ရှင်များထံမှ နိုင်ငံခြားငွေများကို ဘဏ်၏သတ်မှတ်စျေးနှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူ ပေးခြင်းနှင့် နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်သူ ကုမ္ပဏီ စာရင်းပိုင်ရှင်များအား ဘဏ် ၏သတ်မှတ်စျေးနှုန်း ဖြင့် နိုင်ငံခြားင္ပေ ရောင်းချပေးခြင်း၊

(၁၃) MFTB မှ စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက် မြန်မာများ မိမိတို့ လုပ်ခ လစာကို DBS ON- LINE BANKING ဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ငွေလွှဲ ပို့နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(၁) နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း(USD၊ EURO၊ SGD) ဖွင့်လှစ်ရန် လိုအပ်ချက်များ

(က) နိုင်ငံသားများ

 • စာရင်းဖွင့်လျှောက်လွှာ
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား
 • နိုင်ငံခြားငွေရရှိခြင်းအထောက်အထား
 • စာရင်းဖွင့်ရန်ထောက်ခံသူ
 • ကနဦးအပ်ငွေ US$ 100 (သို့မဟုတ်) Euro 100 (သို့မဟုတ်) SGD 100
 • ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ

(ခ) နိုင်ငံခြားသားများ

 • စာရင်းဖွင့်လျှောက်လွှာ
 • နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူနှင့်ဗီဇာမိတ္တူ
 • စာရင်းဖွင့်ရန်ထောက်ခံသူ
 • ကနဦးအပ်ငွေ US$ 100 (သို့မဟုတ်) Euro 100 (သို့မဟုတ်) SGD 100
 • ဓတ်ပုံ(၂)ပုံ

(ဂ) ပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီများ/ အသင်း အဖွဲ့များ/ အစုစပ် လုပ်ငန်းများ

 • စာရင်းဖွင့်လျှောက်လွှာ
 • စာရင်းဖွင့်ရန်နှင့် ငွေထုတ်ခြင်းတို့ အတွက် တာ၀န်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက် သော အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် မှတ်တမ်း
 • သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(သို့မဟုတ်) အသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • စာရင်းဖွင့်ရန်ထောက်ခံသူ
 • ကနဦးအပ်ငွေ US$ 100 (သို့မဟုတ်) Euro 100 (သို့မဟုတ်) SGD 100
 • ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်ရုံး မှထုတ်ပေး သော ပုံစံ(၆)နှင့် ပုံစံ(၂၆)
 • လက်မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်မည့် ဒါရိုက် တာ အဖွဲ့၀င် များ ၏ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ

(ဃ) အစိုးရဌာနများနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း (NGO) များ

 • ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံခြားငွေ စာရင်း ဖွင့်ခွင့် ပြုမိန့်
 • စာရင်းဖွင့်လျှောက်လွှာ
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား/ နိုင်ငံကူး လက်မှတ် မိတ္တူနှင့် ဗီဇာမိတ္တူ
 • လှူဒါန်းငွေ (သို့မဟုတ်) ထောက်ပံ့ငွေ များ
 • ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ

(၂) ငွေစုဘဏ်စာရင်း (MMK)၊ ပုံသေအပ်နှံ ငွေစာရင်း (MMK) နှင့် ATM Card Account (MMK) စာရင်း ဖွင့်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ

     (က) ငွေစုဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန်အတွက် လိုအပ် ချက်များ

ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်း

 • ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းအသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီး သူဖြစ်ရ မည်။
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် မူရင်း/မိတ္တူ တင်ပြရမည်။
 • ဘဏ်မှ သတ်မှတ်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ စာရင်းဖွင့်ခွင့် လျှောက် ထားရမည်။
 • ကျပ်သိန်း(၁၀၀)အထက် အပ်နှံခြင်း ဖြစ်လျှင် ဝင်ငွေရလမ်း ဖော်ပြနိုင်ရမည်။ ဘဏ်မှ လိုအပ်ချက် တောင်းခံလျှင် အထောက်အထား တင်ပြနိုင်ရမည်။
 • ကနဦးအပ်နှံငွေ - ၁၀၀၀ ကျပ်
 • အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ- ၁၀၀၀ ကျပ်
 • အတိုးနှုန်း ( တစ်နှစ်လျှင် ) - ၈ %

(ခ) ပုံသေအပ်နှံငွေစာရင်း ( MMK ) ဖွင့်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ

 • ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်း
 • ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းအသက် (၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီး သူဖြစ်ရမည်။
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကဒ်မူရင်း/မိတ္တူ တင်ပြရမည်။
 • ဘဏ်မှသတ်မှတ်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ စာရင်းဖွင့်ခွင့် လျှောက်ထားရမည်။
 • ကျပ်သိန်း (၁၀၀)အထက် အပ်နှံခြင်း ဖြစ်လျှင် ဝင်ငွေရလမ်း ဖော်ပြနိုင်ရမည်။ ဘဏ်မှ လိုအပ်ချက် တောင်းခံလျှင် အထောက်အထား တင်ပြနိုင် ရမည်။

ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း

 • သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း/ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း မူရင်း/မိတ္တူ
 • MFTB တွင် ငွေစုစာရင်းဖွင့်လှစ်ရန် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ဘဏ်
 • စာရင်းတွင် ငွေသွင်း/ ငွေထုတ် ဆောင်ရွက်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်(၁)ဦး(သို့) တစ်ဦး ထက်ပိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များ
 • ဘဏ်မှသတ်မှတ်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ စာရင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့် လျှောက်လွှာ(သို့) ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့ အစည်း ၏ Letter Head ဖြင့် ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့် လျှောက်လွှာ
 • ဘဏ်စာရင်းတွင် ငွေသွင်း/ ငွေထုတ် ဆောင်ရွက်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကဒ်မူရင်း/ မိတ္တူ
 • ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လျှောက်သော
 • ကာလနှင့် တဆက်တည်း ဖြစ်သော ပြီးခဲ့သော ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ စာရင်း စစ်ဆေးပြီး ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း
 • အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း (သို့)အခွန်ထမ်း ဆောင်ပြီး ကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံစာ (ကျပ်သိန်း (၁၀၀)နှင့်အထက် ဖြစ်လျှင် )
 • အပ်နှံငွေ (အနည်းဆုံ )
 • ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်း - ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်
 • ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း- ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်
 • အတိုးနှုန်း- (၃) လအပ်နှံငွေပေါ်တွင် ၈.၂၅ %
 • (၆)လအပ်နှံငွေပေါ်တွင် ၈.၅၀ %
 • (၉)လအပ်နှံငွေပေါ်တွင် ၈.၇၅ %

(ဂ) ATM Card Account(MMK) ဖွင့်လှစ် နိုင်ရန် လိုအပ် ချက်များ

 • ATM Card Account ဖွင့်လှစ်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်းရပါမည်။ Card ကိုင်ဆောင်သူသည် အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရ ပါမည်။
 • Customer မှ ဖြည့်သွင်းသော အချက်အလက် များအား ဘဏ်မှစစ်ဆေး ကာ ATM Card Account ဖွင့်ပေး ပါမည်။
 • မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ATM စက်များတွင် ငွေသား ထုတ်ယူ နိုင်ပါသည်။
 • ငွေသားလက်ကျန်များအား စစ်ဆေးနိုင် ပါသည်။
 • ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု့များအတွက် ငွေပေးချေ
 • နိုင်ပါသည်။
 • ATM Card အား (၂၄) နာရီ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။
 • ATM Card အတွင်း ငွေသွင်းရန်မှအပ ဘဏ်သို့ လာရောက်ရန် မလို အပ်ပါ။
 • MFTB ၏ ATM Card အချင်းချင်း MFTB ၏ATM များတွင် မိမိ လွှဲပို့လို သည့် ATM Card A/C No. သိရှိပါက အခြားATM Cardသို့ A/C Transfer ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အများဆုံး လွှဲပို့ နိုင် သည့် ငွေပမာဏမှာ ကျပ်(၅)သိန်း ဖြစ်ပါ သည်။
 • ATM Card No (သို့) ATM Account No. ဖြင့် မိမိ Cardအား ဘဏ်တွင် ငွေသားပေးသွင်း၍ ငွေဖြည့်သွင်း နိုင်ပါ သည်။

(၃) ပို့ကုန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များ

 • လျှောက်လွှာ
 • စာရင်းဖွင့်လျှောက်လွှာ
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • ပို့ကုန်လိုင်စင်

(၄) သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက် များ

(က)သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်း အစိုးရ ဌာနများ အတွက်

 • လျှောက်လွှာ
 • သွင်းကုန်လိုင်စင်
 • Proforma Invoice/Firm Order/ Contract
 • ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းဦးစီးဌာန မှ နိုင်ငံခြားငွေ သုံးစွဲ ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်
 • ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများအတွက်
 • လျှောက်လွှာ
 • Proforma Invoice
 • ငွေလွှဲစာတမ်းတန်ဖိုးနှင့် ဘဏ်စရိတ် အတွက် နိုင်ငံခြားငွေ စာရင်းမှငွေနှုတ် ယူခွင့် (Debit Note)

(ခ) သွင်းကုန်ဘီလ်ထုတ်ယူခြင်း

 • သွင်းကုန်လိုင်စင်
 • ဘီလ်ထုတ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာ
 • ဘဏ်စရိတ်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းမှ ငွေနှုတ် ယူခွင့် (Debit Note)
 • Letter of Indemnity
 • သွင်းကုန်အတွက်နိုင်ငံခြားသုံးငွေလွှဲခွင့် လျှောက် လွှာ

(၅) ပြည်ပသို့ငွေလွှဲပေးပို့ရာတွင်လိုအပ်ချက်များ

(က) အစိုးရဌာနများအတွက်

 • နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲရန်ခွင့်ပြုမိန့်/ ငွေလွှဲ ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြား စာ
 • ပြည်ပသို့ငွေလွှဲပေးပို့ရန်လျှောက်လွှာ
 • Fund Transfer Application/Draft Order Form
 • Invoice/ Firm Order/ Sale Contract

(ခ) ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများအတွက်

 • မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် နိုင်ငံခြားသုံး ငွေ စီမံ ခန့်ခွဲမှုဌာန ၏ခွင့်ပြုစာ
 • ပြည်ပသို့ငွေလွှဲပေးပို့ရန်လျှောက်လွှာ
 • Fund Transfer Application/Draft Order Form
 • Invoice/ Firm Order/ Sale Contract

(၆) ဘဏ်အာမခံထုတ်ပေးရာတွင်လိုအပ်ချက်များ

(က) အစိုးရဌာနများအတွက်

 • ဘဏ်အာမခံထုတ်ပေးရန်လျှောက်လွှာ
 • ဘဏ်အာမခံပုံစံ
 • စာချုပ်မိတ္တူ

(ခ) ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများအတွက်

 • ဌာနဆိုင်ရာနှင့်ကုမ္ပဏီ၏လျှောက်လွှာ
 • ဘဏ်အာမခံပုံစံ
 • ဘဏ်အာမခံတန်ဖိုးနှင့် ကော်မရှင်ပေးသွင်းကြောင်း အထောက်အထား
 • Performance Guarantee အတွက် Firm Order/ Contract မိတ္တူ

(၇) ဘဏ်အာမခံပယ်ဖျက်ခြင်းအတွက် လိုအပ်ချက် များ

(က) အစိုးရဌာနများအတွက်

 • လျှောက်လွှာ
 • ဘဏ်အာမခံမူရင်း

(ခ) ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများအတွက်

 • ဌာနဆိုင်ရာနှင့်ကုမ္ပဏီ၏လျှောက်လွှာ
 • ဘဏ်အာမခံမူရင်း
 • ဘဏ်အာမခံစပေါ် တင်သွင်းငွေ (Deposit) ကို ကုမ္ပဏီ၏ နိုင်ငံခြားငွေ စာရင်းသို့ ပြန်လည်ထည့်သွင်းလိုပါက
 • Debit Advice မူရင်း

(၈) နိုင်ငံ့၀န်ထမ်းပြည်ပသွားသူများ ငွေလဲလှယ်ရန် လိုအပ် ချက်များ

 • ပြည်ပသွားခွင့်ပြုမိန့်(DO)
 • ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ ခွင့်ပြု မိန့်
 • နိုင်ငံကူးလက်မှတ်
 • ၀တ်စုံစရိတ်ခံစားခွင့်ရှိပါက ၀တ်စုံစရိတ် ထောက်ခံစာ
 • ချက်လက်မှတ်မူရင်း/မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) ငွေသားဖြင့် ထုတ်ယူပါက သက်ဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုသူ၏လက်မှတ်နှင့် အကြောင်းကြားစာ

(၉) ပြည်ပခရီးသွားခြင်းအတွက် US$ 100 လဲလှယ်ရန် လိုအပ်ချက်များ

 • လျှောက်လွှာ
 • ထွက်ခွာခွင့်ပုံစံ( မူရင်း ၊ မိတ္တူ )
 • လေယာဉ်လက်မှတ်(မူရင်း ၊ မိတ္တူ)
 • နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(မူရင်း ၊ မိတ္တူ)
 • (၁၀) ပြည်ပသို့ခရီးသွားခြင်းအတွက် ကုမ္ပဏီ / ကိုယ်ပိုင် ဘဏ်စာရင်းမှ US$ ထုတ်ယူရန် လိုအပ်ချက်များ
 • စာရင်းပိုင်ရှင်/ ကုမ္ပဏီ၏လျှောက်လွှာ
 • ထွက်ခွာခွင့်ပုံစံ(မူရင်း ၊ မိတ္တူ)
 • လေယာဉ်လက်မှတ်(မူရင်း ၊ မိတ္တူ)
 • နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(မူရင်း ၊ မိတ္တူ)
 • နိုင်ငံခြားငွေမှတ်တမ်းစာအုပ်(မူရင်း ၊ မိတ္တူ)
 • ထုတ်ယူမည့် ငွေပမာဏကြီးမားပါက စီမံ ကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန ၏ ခွင့်ပြုချက် ရယူရန်
 • (၁၁) စာရင်းလွှဲပြောင်းခြင်း(Account Transfer) အတွက် လိုအပ် ချက်များ
 • လျှောက်လွှာ
 • Debit Note
 • နိုင်ငံခြားငွေမှတ်တမ်းစာအုပ်
 • အစိုးရဌာနများသို့ စာရင်းပြောင်း ပေး သွင်းခြင်း ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၏ အကြောင်းကြားစာ

(၁၂) နိုင်ငံခြားငွေရောင်းချလိုသူ စာရင်းပိုင်ရှင်များထံမှ နိုင်ငံခြား ငွေများကို ဘဏ်၏ သတ်မှတ်စျေးနှုန်း ဖြင့် ဝယ်ယူပေးခြင်းနှင့် နိုင်ငံခြား ငွေလိုအပ်သူ ကုမ္ပဏီစာရင်း ပိုင်ရှင်များအား ဘဏ်၏

သတ်မှတ်စျေးနှုန်းဖြင့် နိုင်ငံခြားင္ပေ ရောင်းချပေး ခြင်းအတွက် လိုအပ်ချက်များ

(၁၃) MFTB မှ စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက် မြန်မာများ မိမိတို့ လုပ်ခ လစာကို DBS ON- LINE BANKING ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ငွေလွှဲပို့နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ် ချက်များ

 • မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်တွင် ပူးတွဲ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းနှင့် ကျပ် ငွေစာရင်း / MPU ကျပ်ငွေစာရင်းတို့ကို ဖွင့်လှစ်သွားရပါမည်။
 • စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူမှ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ DBS Bank တွင် စင်္ကာပူဒေါ်လာငွေ စာရင်းကို ဖွင့်ထား ရပါမည်။
 • ငွေလွှဲပို့သည့်အခါ Mobile Banking (သို့မဟုတ်) Internet Banking မှ DBS IDEAL Application ကို အသုံးပြု ရပါမည်။
 • အများဆုံးစင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀၀၀/- အထိ လွှဲပို့နိုင်ပါမည်။
 • ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန်
 • DBS Bill Payment Service Mobile Banking (သို့မဟုတ်) Internet Banking ဝန်ဆောင်မှုကို နေ့စဉ် ၂၄ နာရီအပြည့် ဝန်ဆောင် မှုပေးပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

စာရင်းဌာနလုပ်ငန်း

စာရင်းမှငွေသားထုတ်ယူခြင်း / ငွေပေးအမိန့်လက်မှတ် ( P.O ) ထုတ်ပေးခြင်း

- တစ်ကြိမ်လျှင် USD/ EUR/ SGD - (1) Unit (သို့) ညီမျှသောကျပ်

ဘဏ်အတွင်းစာရင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်း

-USD/ EUR/ SGD - (2) Units

အခြားဘဏ်သို့ စာရင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်း

- USD/ EUR/ SGD - (3) Units

စာရင်းပိတ်ခြင်း

တစ်ဦးချင်းစာရင်း

- USD 5/-

ကုမ္ပဏီစာရင်း

- USD 10/-

Statement ( Duplicate ) ထုတ်ပေးခြင်း

- ကျပ် ၁၀၀၀/-

Bank Passbook/ Cheque Book/ Token ပျောက်ဆုံးခြင်း/အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း

- ကျပ် ၁၀,၀၀၀/-

SWIFT 103 Payment များအတွက် ကောက်ခံခြင်း (နိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲအတွက်)

- USD 50 per transaction

MPU Card

ATM Transaction Fee

- MPU Card ဖြင့် Off Us (Acq) ထုတ်ယူသည့် ငွေAmount ပေါ်တွင် ၀.၂% မှ ၇၀% ရရှိပါသည်။

POS Transaction Fee

- MPU Card ဖြင့် Off Us (Issue) သုံးစွဲသည့် ငွေ Amount ပေါ်တွင် ၀.၆% မှ ၁၀% ရရှိပါသည်။

E-Commerce Transaction Fee

- MFTB ၏ MPU Card များဖြင့် Online မှ စျေးဝယ်ယူခြင်းအတွက် မည်သည့် Amount မဆို Transaction တစ်ကြိမ်လျှင် ကျပ် ၁၀၀/- ရရှိပါသည်။

- MFTB ၏ MPU Card များဖြင့် Online မှ Top Up ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ငွေ Amount ပေါ်တွင် ၀.၁၅% ရရှိပါသည်။

MPU Card Charges

MPU Card Annual Fee

- ကျပ် ၂၀၀၀/-

MPU Card Damage Fee

- ကျပ် ၅၀၀၀/-

ပို့ကုန်လုပ်ငန်း

ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းအကြောင်းကြားခြင်း

- USD 30/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

ပြင်ဆင်ချက်အကြောင်းကြားခြင်း

- USD 25/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

ငွေလွှဲစာတမ်းပယ်ဖျက်ခြင်း

- USD 25/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

ဘီလ်လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း

- Max : ဘီလ်တန်ဖိုး၏ ¼ % (သို့) ညီမျှသောကျပ်

- Min : USD 50/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

သွင်းကုန်လုပ်ငန်း

သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

- L/C တန်ဖိုး၏ ¼ % per (3) months or part thereof (သို့) ညီမျှသောကျပ်

- Max : USD 1500/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

- Min : USD 50/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

Stand by L/C Issuing Commission

- L/C တန်ဖိုး၏ 1.5 % per annum (သို့) ညီမျှသောကျပ်

သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းပြင်ဆင်ခြင်း

(က) (သက်တမ်း၊ တန်ဖိုးတိုးပါက )

- L/C တန်ဖိုး၏ ¼ % per (3) months or part thereof (သို့) ညီမျှသောကျပ်

- Min : USD 50/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

(ခ) အခြားပြင်ဆင်ချက်

- USD 50/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

ငွေလွှဲစာတမ်း ပယ်ဖျက်ခြင်း

- USD 30/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

ကွဲလွဲချက်လက်ခံခြင်း

- USD 50/- (ပုံသေနှုန်း) (သို့) ညီမျှသောကျပ်

ဘီလ်လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း

- Max : USD 75/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

ကောက်ခံပေးရေးစနစ်အရ ပေးပို့သောဘီလ်

- Max : Bill တန်ဖိုး၏ ½ % (သို့) ညီမျှသောကျပ်

သင်္ဘောတင်အာမခံထုတ်ပေးခြင်း

- Bill တန်ဖိုး၏ ¼ % per (3) months or part thereof

- Min : USD 50/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

ငွေလွှဲလုပ်ငန်း

ပြည်ပသို့ ငွေလွှဲပို့ခြင်း

- လွှဲပို့ငွေ၏ ⅛ % (သို့) ညီမျှသောကျပ်

- Min : USD 50/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

ပြည်ပမှ လွှဲပို့ငွေလက်ခံခြင်း

- USD 15/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

ငွေလွှဲခြင်းအား ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြန်လည် ပေးပို့ခြင်း၊ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း

- USD 15/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

ဘဏ်အာမခံလုပ်ငန်း

ဘဏ်အာမခံဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ထပ်ဆင့်အတည်ပြုခြင်း

- ဘဏ်အာမခံတန်ဖိုး၏ ¼ % per (3) months or part thereof (သို့) ညီမျှသောကျပ်

- Min : USD 50/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

ဘဏ်အာမခံအကြောင်းကြားပေးခြင်း

- USD 50/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

ဘဏ်အာမခံပြင်ဆင်ချက်အကြောင်းကြားပေးခြင်း

- USD 30/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

ဘဏ်အာမခံပြင်ဆင်ခြင်း

(က) သက်တမ်း၊ ငွေပမာဏတိုးပါက

- ¼ % per (3) months or part thereof (သို့) ညီမျှသောကျပ်

- Min : USD 50/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

(ခ) အခြားပြင်ဆင်ချက်

- USD 50/- (သို့) ညီမျှသောကျပ် (ပုံသေနှုန်း)

ဘဏ်အာမခံလျော်ကြေးတောင်းခံခြင်း

- USD 25/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်

နိုင်ငံခြားငွေကြီးကြပ်လုပ်ငန်း

ခရီးသွားချက်လက်မှတ်ရောင်းချခြင်း

- ငွေပမာဏပေါ်တွင် 1 % + USD 2/-

- (၁)စောင်မှ(၅)စောင်အထိ USD 2/-

- ထပ်ဆောင်း(၅)စောင်လျှင် USD 2/-

တန်ဖိုးကောက်ခံခြင်း

- (၁)စောင်မှ(၅)စောင်အထိ USD 2/-

- ထပ်ဆောင်း(၅)စောင်လျှင် USD 2/-

အကြွေးဝယ်ကဒ်ပြားသုံးစွဲခြင်း

- တန်ဖိုးပေါ်တွင် 4 % (သို့) ညီမျှသောကျပ်

ချက်လက်မှတ်တန်ဖိုးကောက်ခံခြင်း

- ချက်တစ်စောင်လျှင် USD 15/- (သို့)

ညီမျှသောကျပ် (ပုံသေနှုန်း)

နိုင်ငံခြားငွေအပ်နှံခြင်း

- အပ်နှံငွေအပေါ် 0.3 % (သို့) ညီမျှသောကျပ်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များတွင် ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

မရှိပါ။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

အမှတ်(၈၀/၈၆)မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

အမှတ်(၈၀/၈၆)မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

Website လိပ်စာ

www.mmftb.com