မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (Mobile Payment)

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (Mobile Payment)

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

MPT, MECTel,Mytel  ဖုန်းအသုံးပြုသူ မည်သူမဆို 1666 သို့ SMS ​ပေးပို့၍ လည်းကောင်း၊ *666# သို့ USSD ဖုန်းခေါ်ဆို၍ လည်းကောင်း မှတ်ပုံတင် နိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၁ မှ ၁၀,၀၀,၀၀၀ အထိ ငွေသွင်းခြင်း(Cash In) အတွက်  ကျပ်၂၀၀မှ၆၀၀၊ ငွေကျပ် ၁,၀၀၀ မှ ၁၀,၀၀,၀၀၀ အထိ ငွေထုတ်ခြင်း(Cash Out)အတွက် ကျပ် ၅၀၀မှ ၁၅၀၀ အထိကောက်ခံပြီး အငြိမ်းစာလစာထုတ်ယူ ခြင်းအတွက် SMS ပို့ခ(၃၀၀)ကျပ်နှင့်ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ (၂၀၀)ကျပ်ကောက် ခံပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်း

မရှိပါ။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

MPT, MECTel, Mytel မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် အခမဲ့ Register ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ငွေသွင်း/ငွေထုတ်ခြင်း တို့ကို ကျပ်-၅၀,၀၀၀/- အောက် ဆောင်ရွက်ပါက Unknown Your Customer အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကျပ်-၅၀,၀၀၀/- အထက် ဆောင်ရွက်လိုပါက Known Your Customer (KYC) အဖြစ် သတ်မှတ်ပါ သည်။ Bank to Business (B2B) စနစ်သုံး၍ ငွေသားပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

Myanmar Mobile Money

အမှတ်-၅၁၊ ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

 နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် (၁၄) ခုရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲ (၂၈၁) ဘဏ်နှင့် Myanmar Mobile Money မှ ခန့်အပ်ထားသော ပြင်ပအေးဂျင့်များ

Website လိပ်စာ

www.meb.gov.mm