ဝန်ဆောင်မှုများ

သတင်းအချက်အလက်နှင့် မီဒီယာများ

၂၆ ဝန်ဆောင်မှုများ

ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းစိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Call center ကဏ္ဍ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ရေဒီယိုအစီအစဉ် ထုတ်လွှင့်ပေးခြင်း

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating