ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံး၌ Online Booking စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(Passport) လျှောက်ထားခြင်းဝန်ဆောင်မှု

Services (Offline) - 523 items

Government Private Cloud (Hosting) ဝန်ဆောင်မှုများ

Ministry of Transport and Communications / September 25, 2020

Rating

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ

Ministry of Labour / October 11, 2023

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားသော ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုသည့်...

Rating

ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံး၌ Online Booking စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(Passport) လျှောက်ထားခြင်းဝန်ဆောင်မှု


Ministry of Home Affairs / April 03, 2023

   ၂၄-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် www.passport.gov.mm website တွင် Online Appointment စနစ်ဖြင့် Online Booking ရက်ချိန်းရယူရမည်ဖြစ်ရာ လျှောက်ထားရာတွင် စာမျက်နှာ ၃ မျက်နှာရှိ အချက်အလက်များအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်၍ KBZ Pay ၊ MPU Pay တို့ဖြင့် Online မှ စာအုပ်ဖိုးငွေ ၃၅,၀၀၀ ကျပ် ပေးချေပြီး လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။၊ Online Booking ရရှိပြီး တစ်ပတ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံး(ရန်ကုန်)သို့ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Online Bookin စနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား www.passport.gov.mm website တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။FAQs

HOT NEWS
January 4,