ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာ လိုင်စင်များအပါအဝင် အခြားဝန်ဆောင်ခများကို Online မှ လျှောက်ထားနိုင်ရန်နှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် (e-License System)

Services (Offline) - 524 items

ထောင်ဝင်စာတွေ့ဆုံခြင်းနှင့် ပစ္စည်းများပေးသွင်းခွင့်ပြုခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

Ministry of Home Affairs / July 23, 2024

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှု မဖြစ်ပွားမီအချိန်အထိ အကျဉ်းထောင်/စခန်း အသီးသီးရှိ အကျဉ်းသား၊ အချုပ်သားများ၏ မိတ်ဆွေများ၊...........................

Rating

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

Ministry of Home Affairs / July 23, 2024

လျှောက်ထားသူအားလုံး ပါရှိရမည့်အထောက်အထား.....

Rating

Government Private Cloud (Hosting) ဝန်ဆောင်မှုများ

Ministry of Transport and Communications / September 25, 2020

Rating

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာ လိုင်စင်များအပါအဝင် အခြားဝန်ဆောင်ခများကို Online မှ လျှောက်ထားနိုင်ရန်နှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် (e-License System)


Ministry of Hotel & Tourism / April 20, 2023

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာ လိုင်စင်များအပါအဝင် အခြားဝန်ဆောင်ခများကို Online မှ လျှောက်ထားနိုင်ရန်နှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် (e-License System) ကို အောက်ပါ website မှ တစ်ဆင့်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

e-License System

https://license.tourism.gov.mmFAQs