ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
 

မူဝါဒနှင့်ရည်မှန်းချက်များ

  • နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး
  • တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး
  • ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး
  • ပြည်သူ့အကျိုးပြုဆောင်ရွက်ရေး

ပြည်ထဲရေး၀န်ကြီးဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

  • ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးရုံး
  • မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့
  • အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
  • အကျဉ်းဦးစီးဌာန
  • မီးသတ်ဦးစီးဌာန

Website လိပ်စာ

www.moha.gov.mm

 

ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ

 

၁။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရှိ ဖုန်းနံပါတ်များ

၂။ ထောင်ဝင်စာတွေ့ဆုံခြင်းနှင့် ပစ္စည်းများပေးသွင်းခွင့်ပြုခြင်း