ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၂၁ ခု

အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် ပါရှိရမည့်အထောက်အထားများ

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန / October 06, 2021

Rating

လူမှုရေးပင်စင်လျောက်ထားခြင်း

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ / October 05, 2021

Rating

အိမ်၊မြေ၊အဆောက်အဦများအမည်ပေါက်လုပ်ငန်း

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ / October 05, 2021

Rating