လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၁၈ ခု


ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာများမှတ်ပုံတင်ရမည့်လျှောက်လွှာပုံစံ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ တိုင်းတာရေးအင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ အဆောက်အအုံအတွက် ပေးသွင်းထားသော အာမခံကြေး သိန်း(၅၀)/သိန်း(၃၀) ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်နယ်နိမိတ်အတွင်း အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူခွင့် မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း မွေးမြူထားသော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်(ခွေး၊ ကြောင်)များအား ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိရာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူခွင့် မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာပုံစံကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်စျေးများ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် အသားထုတ်လုပ်ရုံများဌာန၏ ကုသရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ(ခရိုင်ရုံး)များ၊ မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီရုံးများတွင် လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ Website တွင် Download ပြုလုပ်၍လည်းကောင်း ရယူပြီး သတ်မှတ်ပုံစံတွင်လိုအပ်သည်များကိုဖြည့်စွက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်နယ်မြေအလိုက် သွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်နယ်နိမိတ်အတွင်း မှတ်ပုံတင်ပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်း/ လိပ်စာပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိရာ မှတ်ပုံတင်ပြီး အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်း/ လိပ်စာပြောင်း လျှောက်လွှာပုံစံကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်စျေးများ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် အသားထုတ်လုပ်ရုံများဌာန၏ ကုသရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ(ခရိုင်ရုံး)များ၊ မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီရုံးများတွင် လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ Website တွင် Download ပြုလုပ်၍လည်းကောင်း ရယူပြီး သတ်မှတ်ပုံစံတွင် လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်နယ်မြေအလိုက် သွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) မှ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း ((၃) ထပ်နှင့်အောက် လျှောက်လွှာပုံစံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) မှ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း ((၄)ထပ်မှ (၈) ထပ်အထိ လျှောက်လွှာပုံစံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) မှ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း ((၉)ထပ်နှင့်အထက် လျှောက်လွှာပုံစံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အဆောက်အအုံအကြီးစား ပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အဆောက်အအုံဟောင်းဖျက်သိမ်းခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

HOT NEWS
January 4,