အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၁၇ ခု


ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: Information Technology and Cyber Security Department
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 09, 2021
စာမျက်နှာ:36
ဘာသာစကား:Myanmar

Draft Guidelines for Procurement in e-Government

ထုတ်ဝေသူ: Information Technology and Cyber Security Department
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 22, 2019
စာမျက်နှာ:30
ဘာသာစကား:English

CONSULTATION ON OPEN GOVERNMENT DATA POLICY IN MYANMAR

ထုတ်ဝေသူ: Information Technology and Cyber Security Department
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 27, 2018
စာမျက်နှာ:99
ဘာသာစကား:English

Policies and Frameworks for Internet Exchange

ထုတ်ဝေသူ: Posts and Telecommunications Department
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 03, 2020
စာမျက်နှာ:5
ဘာသာစကား:English

Eligibility Criteria and Allocation Guidelinesfor Third Level .mm Domain Name

ထုတ်ဝေသူ: ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 28, 2020
စာမျက်နှာ:13
ဘာသာစကား:English

Myanmar National Portal Project မိတ်ဆက်အကျဉ်း

ထုတ်ဝေသူ: e-Government ဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 27, 2018
စာမျက်နှာ:23
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: State Law and Order Restoration Council
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 30, 2014
စာမျက်နှာ:17
ဘာသာစကား:Myanmar

လှိုင်းနှုန်းစဉ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 07, 2016
စာမျက်နှာ:34
ဘာသာစကား:Myanmar

ဆက်သွယ်ရေးနံပါတ်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :December 03, 2015
စာမျက်နှာ:29
ဘာသာစကား:Myanmar

လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 14, 2014
စာမျက်နှာ:39
ဘာသာစကား:Myanmar