အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပင်မဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်လုပ်ငန်းလျှောက်ထားခြင်း

ဆက်သွယ်ရေး

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပင်မဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်လုပ်ငန်းလျှောက်ထားခြင်း

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပင်မဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

1 Company Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ
2 Application Form
3 Location in Myanmar of the proposed facilities
4 Design plans of the proposed facilities and a network diagram of the related international connectivity
5 Implementation plan
6 Proposed  launch date (within two years) for provision of the international gateway services
7 Initial total international bandwidth/ capacity
8 Technical arrangements for data collection, storage and network security
9 A disaster recovery plan
10 A redundancy plan
11 A Quality of Service (QoS) minimum commitment
12 Commitment on lawful Interception requirement
13 Monitoring compliance
14 Total proposed investment for the project


 မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

အထူးသတင်း