မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

ဆက်သွယ်ရေး

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

၁။   တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချခြင်း

၂။   ပြည်တွင်း / ပြည်ပ မှတ်ပုံတင်စာ လက်ခံ / ပေးဝေခြင်း

၃။   ပြည်တွင်း / ပြည်ပ မှတ်ပုံတင်ချောထုပ် လက်ခံ / ပေးဝေခြင်း

၄။   ပြည်တွင်း / ပြည်ပ ရိုးရိုးစာ လက်ခံ / ပေးဝေခြင်း

၅။   ပြည်တွင်း ရိုးရိုးငွေပို့လွှာ လက်ခံ / ပေးဝေခြင်း

၆။   ပြည်တွင်း အမြန်ငွေပို့လွှာ လက်ခံ / ပေးဝေခြင်း

၇။   ပြည်တွင်း အမြန်ချောပို့ လက်ခံ / ပေးဝေခြင်း

၈။   စာတိုက်သေတ္တာငှားရမ်းခြင်း

၉။   ပြည်တွင်း တန်ဖိုးပေးရွေးချောပစ္စည်းလုပ်ငန်း

၁၀။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမြန်စာပို့လုပ်ငန်း

၁၁။ Myanmar – DHL ဖက်စပ်လုပ်ငန်း

စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရရှိနိုင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ
2C2P (@Post) ကိုယ်စားငွေကောက်ခံခြင်း Mobile ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း
Bill ကောက်ခံပေးခြင်း
123 Service
Google Play
Skype
CB Bank (Easi Mobile Agents) ဘဏ်လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း Mobile ဖုန်းငွေဖြည့်ပေးခြင်း
ငွေလွှဲ/ငွေထုတ်ခြင်း
FPB (My Kyat) Mobile Money လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင် Mobile ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း
Bill ကောက်ခံပေးခြင်း
ငွေလွှဲ/ငွေထုတ်ခြင်း
OK$ Mobile Money လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ငွေလွှဲ/ငွေထုတ်ခြင်း

ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားများ

ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားများအား ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Website လိပ်စာ

https://myanmarepost.comအထူးသတင်း