တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၁၂၃ ခု

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:November 26, 2021

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:November 26, 2021