တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၁၂၃ ခု

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:May 19, 2023

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:April 28, 2023

IFB for e-Government Integrated Data Center (e-GIDC) Establishment Project

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:February 06, 2023