တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၁၂၁ ခု

IFB for e-Government Integrated Data Center (e-GIDC) Establishment Project

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:February 06, 2023