အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၁၇ ခု


ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု မြှင့်တင်ရေး ပညာပေးအစီအစဉ် (အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအဆင့်) ဆရာကိုင်စာအုပ်

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 08, 2019
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုသစ်တောလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာန(မှော်ဘီ/ပုသိမ်ကြီး)ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့သည့်သင်တန်းစာရင်း

ထုတ်ဝေသူ: သစ်တောဦးစီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:2
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် လွှတ်တော် လက်ကမ်းစာစောင် (Myanmar Version)

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် လွှတ်တော်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:33
ဘာသာစကား:မြန်မာ

Myanmar National Building Code 2016

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Construction
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:131
ဘာသာစကား:English

လေ့ကျင့်ထောက်ကူပြုစာအုပ်များ

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Construction
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များ

ထုတ်ဝေသူ: ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ဥပဒေစာအုပ်များ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:English-Myanmar